Theses 

Vývoj veřejné správy v okrese Most - vývoj církevní správy v regionu Litvínovska – Ing. Ivana Jašurková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Ivana Jašurková

Bakalářská práce

Vývoj veřejné správy v okrese Most - vývoj církevní správy v regionu Litvínovska

The evolution of public administration in the district of Most - the development of church governance in the region Litvinov

Anotace: Bakalářská práce se zabývá vývojem církevní správy v oblasti Litvínovska v období od jejích počátků do současnosti. V práci nejprve popisuji stručný přehled českých církevních dějin a vztah mezi církevní a veřejnou správou v dějinách. Dále se věnuji správní struktuře vybraných církví a podávám přehled o vývoji církevní správy v severních Čechách a následně v oblasti Litvínovska. Cílem práce je seznámit se s vývojem církevní správy oblasti Litvínovska a porovnat ho s vývojem církevní správy České republiky.

Abstract: The Bachelor Work is concerned with the development of the Clerical Authority in the region of Litvínovsko in the period from its beginning till now. Firstly in this document I am describing the short review of Czech Clerical History and the relation between Clerical and Public Authorities in our history. Then I am focused on Authority Structure of selected Churches and I am giving the review about the development of Clerical Authority in the Northern Bohemia and consequently in the region of Litvínovsko. The work aim means to know the development of Clerical Authority in this region of Litvínovsko and to compare it with the development of Clerical Authority of the Czech Republic.

Klíčová slova: Církev, správa, severní Čechy, Litvínovsko, diecéze, vikariát, farnost. Church, Authority, the Northern Bohemia, Diocese, Vicariate, Parish.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Josef Hurt

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 07:31, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz