Ondřej Pařez

Diplomová práce

Analysis, Effectiveness, and Impacts of Official Development Assistance (ODA) in Sub-Saharan Africa and Southeast Asia

Analýza, efektivnost a dopady oficiální rozvojové pomoci (ODA) v subsaharské Africe a jihovýchodní Asii
Anotace:
Cílem diplomové práce je ověřit efektivnost ODA na hospodářský růst rozvojových zemí subsaharské Afriky a jihovýchodní Asie v závislosti na jejich ekonomické výkonnosti prostřednictvím analýzy ročních panelových dat v letech 2000-2020. Na základě ekonometrické analýzy robustní kovarianční matice parametrů pro modely s fixním efektem vytvořené metodou within estimator zjišťuji převážně pozitivní vliv …více
Abstract:
The aim of the master’s thesis is to verify the effectiveness of ODA on the economic growth of developing states in sub-Saharan Africa and Southeast Asia according to their economic performance through the annual panel data analysis within the years 2000-2020. Based on the econometric analysis of a robust covariance matrix of parameters for the fixed effect models generated by the within estimator …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2023
  • Vedoucí: Helena Chytilová
  • Oponent: Dušan Tříska

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/89873