Theses 

Repatriace sovy pálené, sýčka obecného, puštíka bělavého ze Zoologické zahrady Ostrava – Yveta SVOBODOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Yveta SVOBODOVÁ

Bakalářská práce

Repatriace sovy pálené, sýčka obecného, puštíka bělavého ze Zoologické zahrady Ostrava

Repatriation of Barn Owl, Little Owl and Ural Owl from the zoo Ostrava

Anotace: V současné době jsou v České republice sova pálená a sýček obecný řazeni dle prováděcí vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., mezi silně ohrožené druhy živočichů, puštík bělavý mezi kriticky ohrožené druhy živočichů. Změny v krajině spojené s nedostatkem potravní nabídky, zvýšená predace kunou skalní, nedostatek hnízdních biotopů a hnízdních dutin, negativní vliv vzrůstajícího automobilového provozu, technické nástrahy v zemědělských objektech, to vše vede ke snižování počtu populace sov. Za účelem pomoci těmto druhům byly vyhlášeny monitorovací projekty a následně repatriační programy. Práce byla zaměřena na zaznamenání počtu hnízdních párů sovy pálené, sýčka obecného a puštíka bělavého ve volné přírodě v České republice. Cílem bylo zhodnotit přínos monitoringu a repatriace pro volně žijící populaci těchto druhů. Byly zpracovány a postupně vyhodnoceny údaje o početnosti vybraných druhů sov na různých lokalitách České republiky.

Abstract: According to the Executive Regulation No. 395/1992 Coll., the Barn Owl and the Little Owl are nowadays classified as threatened species in the Czech Republic, while the Ural owl as a critically endangered species. Landscape changes together with low food availability, increasing predation by Pine Marten, lack of nesting biotopes and nesting hollow trees, negative impact of increasing traffic, and technical traps in rural buildings, all these factors lead to a rapid decline in the owl numbers. Therefore, monitoring and reintroduction projects have been started in order to help the owl populations. This thesis focuses on recording the numbers of the Barn Owl, the Little Owl and the Ural Owl wild breeding pairs in the Czech Republic. It aims to evaluate the asset of monitoring and reintroduction to the wild populations of these species. It compiles and evaluates the numbers of chosen owl species in different localities in the Czech Republic.

Klíčová slova: ochrana, puštík bělavý, sova pálená, sýček obecný, repatriace, záchranný program

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41878 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Yveta. Repatriace sovy pálené, sýčka obecného, puštíka bělavého ze Zoologické zahrady Ostrava. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz