Irina Grosu

Bakalářská práce

Dlouhodobý hmotný majetek a jeho sledování ve firmě včetně účtování a daňových dopadů

Tangible fixed assets and its monitoring in the company including accounting and tax impacts
Anotace:
Anotace Předmětem bakalářské práce „Dlouhodobý hmotný majetek a jeho sledování ve firmě včetně účtování a daňových dopadů“ je analýza účtování o dlouhodobém hmotném majetku v kontextu současné české legislativy. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou a vymezením dlouhodobého hmotného majetku z účetního a daňového pohledu. V této části jsou taktéž popsány základní účetní operace, které s tímto …více
Abstract:
Annotation The subject of bachelor thesis " Tangible long-term property and its monitoring in the company including accounting and tax impacts" is an analysis of the accounting Tangible long-term property in the context of the current Czech legislation. The theoretical part of the work deals with the characteristics and the definition of Tangible long-term property from accounting and tax perspective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Michaela Maková
  • Oponent: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS