Bc. Martin Sedlář

Diplomová práce

Metodika sebeobrany vozíčkářů - evaluační studie

The Methodology of Self-defence of Wheelchair Users - Evaluative Survey
Anotace:
Cílem této práce je provést evaluační studii metodiky sebeobrany vozíčkářů. Teoretická část je věnována rozdělení pohybových vad, jimiž uživatelé invalidních vozíků nejčastěji trpí. Zmiňuje i specifika sebeobrany vozíčkářů a poskytuje náhled na různé typy dostupných invalidních vozíků na našem trhu. Konečně, seznámíme se i s konkrétním kurzem sebeobrany vozíčkářů na FSpS. Výzkumná část práce si klade …více
Abstract:
The aim of this thesis is to make an evaluative survey of the methodics of self-defence of wheelchair users. The theoretic part divides malfunctions of the locomotive system that are typical for wheelchair users. Some specifics of the self-defence of wheelchair users are mentioned as well. There is also an overview of types of wheelchairs that are available in the Czech Republic. Finally, a course …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Martin Bugala, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy