Bc. Martina Nováková

Diplomová práce

Přímé zahraniční investice

Direct Foreign Investment
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na přímé zahraniční investice. V první kapitole vymezuji pojmy a definice přímých zahraničních investic a investičních pobídek. V druhé kapitole věnuji pozornost charakteristice a rolím agentury pro podporu investic a podnikání v České republice, agentury CzechInvest a slovenské agentury pro rozvoj investic a podnikání, agentury Sario. Ve třetí kapitole věnuji pozornost …více
Abstract:
The Diploma thesis focuses on direct foreign investments. In the first chapter I allocate notions and definitions of direct foreign investments and investment incentives. In the second part I pay attention to the characterization and roles of the Czech Investment and Business Development Agency CzechInvest and Slovakian agency for Investment and Trade Development, Agency Sario. In the third part I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Lucie Sandmann, M.A.
  • Oponent: Ing. Pavel Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS