Bc. Nikola OLKOVÁ

Diplomová práce

Zpracovatelský průmysl v Ostravské aglomerované oblasti

Manufacturing in the Ostrava Agglomerated Area
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením vývoje zpracovatelského průmyslu v Ostravské aglomerované oblasti před i po roce 1989. V první řadě se práce orientuje na vymezení Ostravská aglomerované oblasti na základě dat o dojížďce za prací. V druhé řadě je vypracována databáze průmyslových provozoven, která slouží k analýze struktury a výkonnosti zpracovatelského průmyslu na sledovaném území. Na základě …více
Abstract:
The thesis deals with the evaluation of the development of manufacturing industry in the Ostrava Agglomerated Area before and after 1989. First of all, the thesis focuses on the definition of the Ostrava Agglomerated Area based on data on commuting to work. Secondly, a database of industrial factories is developed, which serves to analyze the structure and economic performance of the manufacturing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OLKOVÁ, Nikola. Zpracovatelský průmysl v Ostravské aglomerované oblasti. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa