Klára NEUMANNOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza sociální situace matky samoživitelky ze sociálně vyloučené lokality

Analysis of the social situation of single mother from socially excluded locality
Anotácia:
Tato bakalářská práce je analýzou sociální situace konkrétní matky samoživitelky. Jsou zde rozebrána specifika života v sociálně vyloučených lokalitách a sociálního vyloučení. Dále také to, jak prostředí exkludované lokality a především život na ubytovně, ovlivňuje život matky samoživitelky a jejích dětí. Autorka v práci hledá faktory, které brání matce opustit ubytovnu a začlenit se do života majoritní …viac
Abstract:
The bachelor thesis analyses the social situation of particular single-parent (mother). Particularities are described from the area of life in socially excluded locations and social exclusion as well as how life of single-parent and her children living in rooming house is affected by this situation. The author examines the factors which discourage the single-parent from leaving the rooming house and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jan Vašat

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEUMANNOVÁ, Klára. Analýza sociální situace matky samoživitelky ze sociálně vyloučené lokality. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická