Jiří Hron

Bakalářská práce

Analysis of data concerning risk of suicide in mentally ill patients

Analýza dat týkajících se risku sebevraždy u mentálně nemocných
Anotace:
Cíle této práce jsou poskytnutí uceleného přehledu poznatků o sebevraždách jak mezi obecnou populací, tak specificky mezi mentálně postiženými pacienty, analýza záznamů o hospitalizacích mentálně postižených pacientů mezi lety 2006 a 2008 s důrazem na nalezení potencionálních rizikových faktorů sebevraždy nebo informací vhodných pro predikci pravděpodobnosti sebevraždy v době propuštění z lékařského …více
Abstract:
The three goals of this thesis are to present a coherent overview of the research on suicide in both the general population and among mentally ill, to analyse records of hospitalisations of mentally ill from years 2006 to 2012 while looking for patterns either leading to identification of suicide risk factors or useful for predicting probability of suicide at the time of discharge, and finally to compare …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Jan Rauch
  • Oponent: Ivana Malá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45957