Miroslav Kysilka

Bakalářská práce

Právní úprava daní z nezdravých potravin ("sugar tax"/"fat tax") ve vybraných členských státech EU

Tax legislation regarding unhealthy food ("sugar tax"/"fat tax") in selected member states of the EU
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá právní úpravou daní z nezdravých potravin. Představuje mimo jiné obezitu jako celosvětový problém a definuje nezdravé potraviny a jejich dopad na lidské tělo. Bakalářská práce nastiňuje první pokusy států o regulaci nezdravých potravin spolu s programy Evropské unie bojujících proti obezitě. Cílem této práce je posoudit legislativu vybraných zemí ve vztahu k daním z …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with legal regulation of taxes on unhealthy food. It also presents obesity as a global problem and defines unhealthy food and its impact on human body. The bachelor thesis outlines the first attempts by states to regulate unhealthy food along with European Union programs fighting obesity. The aim of this thesis is to evaluate the legislation of selected countries in relation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Nicole Grmelová
  • Oponent: Pavlína Hubková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72427