Ing. Pavel Sýkora

Diplomová práce

Ochrana předmětů duševního vlastnictví v souvislosti s podnikáním

Protection of the Subjects of Intellectual Property in Connection with Business Activities
Abstract:
The title and the topic of this diploma thesis is Protection of Intellectual Property in Relation to Undertaking. The basic goal of the thesis is to analyze the usage of intellectual property objects (intangible goods) in undertaking and decide whether the existing protection level of their holders is satisfactory. To reach this goal, it is necessary to examine the existing legal regulation first and …více
Abstract:
nt occurred. The basic tools of legal protection against infringement are regulated in four acts: the Author Law, the Business Code, the Civil Code and the Penal Code. The fifth chapter concerns the industrial property or industrial rights. This term covers wide variety of intangible goods. However, the Czech law does not define this term; therefore including some intangible goods into this category …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2006
  • Vedoucí: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta