Michal Slavík

Bakalářská práce

Porovnanie vhodnosti technológii Java a Kotlin pri aplikácii na špecifické IoT zariadenie

Comparison of Java and Kotlin technologies when applied to a specific IoT device
Abstract:
Goal of this bachelor thesis is to compare Java and Kotlin for Android application development and recommend suitable langugage for future development. Main topics of this comparision are performance, ease of development and compatibility. Analysis of advantages and disadvantages of each programming language is also part of the thesis with a presentation of their differences. This comparision is realized …více
Abstract:
Úlohou bakalárskej práce je porovnať Javu a Kotlin pre vývoj Android aplikácií a na základe výsledkov porovnania odporučiť vhodný jazyk pre budúci vývoj. Hlavnými bodmi porovnania je výkonnosť, jednoduchosť vývoja a kompatibilita. Súčasťou práce je analýza výhod a nevýhod jednotlivých jazykov spolu s predstavením ich rozdielov. Porovnanie je realizované vytvorením dvoch aplikácií. Jedna je naprogramovaná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. et Ing. Jakub Pavlák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Práce na příbuzné téma