Michal Slavík

Bachelor's thesis

Porovnanie vhodnosti technológii Java a Kotlin pri aplikácii na špecifické IoT zariadenie

Comparison of Java and Kotlin technologies when applied to a specific IoT device
Abstract:
Goal of this bachelor thesis is to compare Java and Kotlin for Android application development and recommend suitable langugage for future development. Main topics of this comparision are performance, ease of development and compatibility. Analysis of advantages and disadvantages of each programming language is also part of the thesis with a presentation of their differences. This comparision is realized …more
Abstract:
Úlohou bakalárskej práce je porovnať Javu a Kotlin pre vývoj Android aplikácií a na základe výsledkov porovnania odporučiť vhodný jazyk pre budúci vývoj. Hlavnými bodmi porovnania je výkonnosť, jednoduchosť vývoja a kompatibilita. Súčasťou práce je analýza výhod a nevýhod jednotlivých jazykov spolu s predstavením ich rozdielov. Porovnanie je realizované vytvorením dvoch aplikácií. Jedna je naprogramovaná …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Reader: Ing. et Ing. Jakub Pavlák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing

Theses on a related topic