Bc. Rostislav Dembovský

Bakalářská práce

Komparace výběru daně z nemovitých věcí v ČR a SR

Comparison of real estate tax collection in the Czech Republic and Slovakia
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá daňovou soustavou České republiky, srovnáním a zhodnocením metod výběru daně z nemovitých věcí v České republice a ve Slovenské republice pomocí výpočtů praktických příkladů zdanění obdobných nemovitých věcí ve vybraných obcích v ČR a SR a zhodnocení možností obcí v ČR z hlediska zvýšení výběru daně z nemovitých věcí, včetně návrhů opatření, které by vedly ke zvýšení výběru …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the tax system of the Czech Republic, comparison and evaluation of methods of collecting real estate tax in the Czech Republic and Slovakia using calculations of practical examples of taxation of similar real estate in selected municipalities in the Czech Republic and Slovakia and evaluating the possibilities of municipalities in the Czech Republic real estate taxes, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/iv3q4/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Simona Rosová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika