Bc. Pavla Sebestyénová

Master's thesis

Užívání návykových látek mladistvými

Adolescent substance use
Abstract:
V diplomové práci byla identifikována osobnost pubescentního a adolescentního jedince, typické znaky jeho prožívání, období hledání vlastní identity a konfliktů z toho vyplývajících. Byla připomenuta rizika ovlivňující jeho vývoj, a která souvisí s rodinným a školním prostředím. Ve druhé kapitole jsou popsány nejužívanější návykové látky dospívajícími dětmi a projevy drogové závislosti. Třetí kapitola …more
Abstract:
My thesis describes the personality of the pubescent and adolescent individual, typical characteristics of how he experiences life as well as the phase of looking for the own identity and the conflicts this brings. The work also takes into account the risks, connected to the family and school environment, influencing the individual’s development. The second chapter deals with those drugs, most commonly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta