Bc. Zuzana Šebečková

Diplomová práce

Názory zaměstnanců na systém interní komunikace v organizaci

Opinions of employees on system of internal communication in the firm
Anotace:
Diplomová práce pojednává o názorech klíčových osob na současný systém interní komunikace v organizaci. Konkrétně je cílem práce zjistit, jaké aspekty současné interní komunikace podle klíčových osob oslabují nebo podporují fungování organizace. V teoretické části jsou představeny základní pojmy vztahující se k základní výzkumné otázce, a to interní komunikace, aspekty interní komunikace, fungování …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the opinions of employees on system of internal communication in organization. Specifically, the aim of the thesis is to find out which aspects of internal communication according to key employees support or weaken functioning of the firm. The theoretical part of the thesis introduces the basic concepts related to the thesis’ aim, namely: internal communication, aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje