Lucie Otépková

Bakalářská práce

Charakterizace povrchů s použitím konfokální mikroskopie

Characterization of Surfaces Using Confocal Microscopy
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci povrchů s využitím konfokální mikroskopie a technologie atomárních sil. Teoretická část je orientována na pochopení základů optiky a rovněž na vývoj a zdokonalování současných mikroskopických technik. V praktické části je popsán experiment, který zahrnuje přípravu povrchů pomocí 3D tisku a vyhodnocení jeho kvality. Výsledkem bakalářské práce je měření …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the characterization of surfaces using confocal microscopy and atomic force technology. The theoretical part is focused on understanding the basics optics and the development of current microscopic techniques. The practical part describes an experiment that includes the preparation of surfaces using 3D printing and evaluation of its quality. The results of bachelor's …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Otépková, Lucie. Charakterizace povrchů s použitím konfokální mikroskopie. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení