Aneta Dvořáková

Diplomová práce

Dnešní mládež a drogy

Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na velmi diskutované téma drogy, jejich vliv na dnešní mládež a možnou drogovou prevenci. Objevují se nové druhy návykových látek, metody jejich výroby a způsoby užívání. Cílem této bakalářské práce je zhodnocení drogové problematiky v návaznosti nejen na studenty středních škol. Teoretická část se věnuje základní terminologii, užívání drogy v historii a české drogové scéně …více
Abstract:
The thesis is focused on the very discussed topic of the drugs and their influence on the youth, as well as about the possibility of drug prevention. There are new types of addictive substances, new methods of their production and ways of using. The goal of my bachelor thesis is the appraisal of the drug issues, not only in relation to students.The theoretical part is dedicated to basic terminology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2019
Identifikátor: http://theses.cz/id/beqcs6/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2019

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty