Bc. Tomáš KUBOVÝ

Diplomová práce

Vaadin - přechod na novou technologii existujícího portfolia produktů

Vaadin - conversion of an existing products portfolio into a new technology
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je seznámení s Java webovým nástrojem Vaadin 7 a implementací vizuálních komponent pro prezentační vrstvu internetových aplikací. K dosažení produktivnějšího vývoje aplikací je nutné několik základních komponent zjednodušit, stanovit jim jednotný vzhled a připravit je tak, aby bylo jejich použití co nejjednodušší a zabránilo zbytečným chybám. Mezi vytvořené prvky …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is getting to know its readers with the Vaadin 7 Java Web Tool, and an implementation of several visual components for a presentation layer of web applications. To obtain a more productive application development, it is necessary to simplify some basic components as determine their single appearance and make them as simple as possible for using and to avoid unnecessary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Kala

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBOVÝ, Tomáš. Vaadin - přechod na novou technologii existujícího portfolia produktů. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství

Práce na příbuzné téma