Bc. Alena Soudková

Bachelor's thesis

Vybrané alternativní výživové zdroje

Selected alternative nutritional sources
Abstract:
V bakalářská práci „Vybrané alternativní výživové zdroje“ Vás seznámím s důležitými složkami výživy. Popíšu jednotlivé alternativní zdroje výživy. Uvedu klady a zápory alternativní stravy. Teoretickou část doplňuje praktická, kde je uveden dotazník týkající se tohoto tématu.
Abstract:
This bachelor thesis called "Selected alternative nutritional sources" is presenting you the important nutrition components. It describes various alternative sources of nutrition. It gives you the pros and cons of alternative nutrition. Theoretical part of this thesis is supplemented by practical part, which is dedicated to the questionnaire regarding this topic.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michaela Hejmalová, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport