Oleksii HERASYMENKO

Bakalářská práce

Induktivní model objektivního shlukování datových sad na základě algoritmu DBSCAN pomocí programovacího jazyka R

Inductive model of objective clustering of data sets based on the DBSCAN algorithm using programming language R
Anotace:
Cílem práce byla praktická implementace induktivního modelu objektivního shlukování s~použitím algoritmu DBSCAN na základě programovacího jazyka R. V teoretické části práce se provádí stručná analýza procesu shlukování dat a přehled existujících algoritmů analýzy shlukování se zjištěním jejich převah a nedostatků. V uvedené části se podrobně popisuje algoritmus na základě hustoty DBSCAN. Je uskutečněna …více
Abstract:
The aim of the work was the practical implementation of an inductive model of objective clustering using the DBSCAN algorithm based on the R programming language. In the theoretical part of the work was made a brief analysis of the data clustering process and the existing cluster analysis algorithms. There were highlighted their advantages and disadvantages. In this section, the DBSCAN density algorithm …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Sergii Babichev, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HERASYMENKO, Oleksii. Induktivní model objektivního shlukování datových sad na základě algoritmu DBSCAN pomocí programovacího jazyka R. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy