Theses 

Možnosti a efektivita protidrogové prevence na základních školách – Ján TKÁČ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace

Ján TKÁČ

Bakalářská práce

Možnosti a efektivita protidrogové prevence na základních školách

Possibilities and effectiveness of drug prevention in elementary schools

Anotace: Bakalářská práce se věnovala problematice protidrogové prevence na základních školách, konkrétně u žáků 8. a 9. tříd. S ohledem na poznatky z odborné literatury i současné praxe si autor bakalářské práce stanovil cíl analyzovat současné možnosti a efektivitu programů protidrogové primární prevence na dvou základních školách ve městě Karviná. Na základě provedené analýzy je na tomto místě možno dosažené výsledky z uskutečněného dotazníkového šetření shrnout a doporučit případné návrhy pro změnu tohoto stavu. Z provedeného dotazníkového šetření bylo zjištěno, že velká část dětí má již ve věku 12 až 16 let nějakou zkušenost s drogami, přičemž v převážné většině jde o zkušenost s marihuanou, alkoholem nebo tabákem (kouření). Zde je nutno poukázat na to, že řada respondentů chápe drogami především ty nelegální, jako je marihuana, taneční drogy, pervitin, heroin apod. Z provedeného šetření je zřejmé, že efektivita primární protidrogové prevence je na obou testovaných školách na dobré úrovni, ale je zde pořád co zlepšovat. Hlavně by se měly tyto školy v oblasti prevence zaměřit na tzv. legální drogy a to na alkohol a tabák, jelikož s těmito drogami má velká část respondentů zkušenost.

Abstract: Bachelor's thesis dealt with the issue of drug prevention in primary schools, when pupils 8th and 9th grade. In light of the findings from the literature and current practice, the author of the thesis has set a goal to analyse current capabilities and effectiveness of drug primary prevention at two elementary schools in Karvina. Based on the analysis at this point may be the results of the survey effected summarize and recommend any proposals to change this situation. The conducted the survey, it was found that a large proportion of children have already aged 12 to 16 years had any experience with drugs, with the vast majority in terms of experience with marijuana, alcohol or tobacco (smoking). It should be noted that many respondents understand especially those illegal drugs like marijuana, dance drugs, methamphetamine, heroin, etc. The investigation is clear that the effectiveness of primary prevention is tested at both schools at a good level, but there is still room for improvement. Mainly should these schools focus on prevention so. legal drugs and alcohol and tobacco, because these drugs have a large proportion of respondents experience.

Klíčová slova: prevence, primární prevence, základní školy, drogy, drogová závislost, dotazníkové šetření.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michal Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35262 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

TKÁČ, Ján. Možnosti a efektivita protidrogové prevence na základních školách. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 07:03, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz