Ján TKÁČ

Bakalářská práce

Možnosti a efektivita protidrogové prevence na základních školách

Possibilities and effectiveness of drug prevention in elementary schools
Anotace:
Bakalářská práce se věnovala problematice protidrogové prevence na základních školách, konkrétně u žáků 8. a 9. tříd. S ohledem na poznatky z odborné literatury i současné praxe si autor bakalářské práce stanovil cíl analyzovat současné možnosti a efektivitu programů protidrogové primární prevence na dvou základních školách ve městě Karviná. Na základě provedené analýzy je na tomto místě možno dosažené …více
Abstract:
Bachelor's thesis dealt with the issue of drug prevention in primary schools, when pupils 8th and 9th grade. In light of the findings from the literature and current practice, the author of the thesis has set a goal to analyse current capabilities and effectiveness of drug primary prevention at two elementary schools in Karvina. Based on the analysis at this point may be the results of the survey effected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015
Zveřejnit od: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michal Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TKÁČ, Ján. Možnosti a efektivita protidrogové prevence na základních školách. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace