Ing. Kamil Jedlička

Master's thesis

Analýza podmínek pro bezpečné zastavení vozidla v městském provozu

Analysis of conditions for safe vehicle stopping in city traffic
Abstract:
Tato práce se věnuje analýze možné kolizní situace řidiče motorového vozidla a chodce na přechodu. Pro lepší pochopení kolizní situace je navrženo a následně provedeno experimentální měření. Naměřená data jsou vyhodnocena a na jejich základě jsou navržena opatření pro bezpečné zastavení vozidla před přechodem pro chodce.
Abstract:
This publication follows analysis of possible collision situation of car driver and pedestrian at crossing. For better understanding of collision situation is projected and subsequently performed experimental measurement. Recorded data are analysed and on their bases are projected procurations for safe vehicle stoppining in front of pedestrian crossinng.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Miroslav Tesař, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jedlička, Kamil. Analýza podmínek pro bezpečné zastavení vozidla v městském provozu. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera