Bc. Hana Mlčochová

Bakalářská práce

Analýza změny vykazované zdravotní péče v důsledku epidemie COVID19

Analysis of changes in healthcare in relation to COVID19 pandemic in the Czech Republic
Anotace:
Epidemie onemocnění COVID19 ovlivnila celosvětové dění a měla dopad na mnoho aspektů každodenního života. Její působení na fungování státu a společnosti je přitom důležité vyhodnotit, což nám pak umožní např. lépe zhodnotit efektivitu daného systému (školství, zdravotnictví, ...) nebo predikovat budoucí vývoj. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem rozsahu epidemie COVID19 a kvůli jejímu potlačení …více
Abstract:
The epidemic of the COVID19 disease affected worldwide events and it still has had an impact on a lot of aspects of everyday life. It is very important to evaluate its effects on state and society functioning. This evaluation will then allow us for example to better assess efficiency of some setup (education, public healthcare, ...) or predict a future development. This bachelor thesis deals with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta