Theses 

Terapie pomocí zvířat v kontextu sociální práce (zaměřeno na hipoterapii a delfíní terapii) – Bc. Veronika PODANÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika PODANÁ

Bachelor's thesis

Terapie pomocí zvířat v kontextu sociální práce (zaměřeno na hipoterapii a delfíní terapii)

Animal assisted therapy in the context of social work (focus on hipotherapy and dolphin therapy)

Abstract: V dnešní době bývají často řešeny otázky pomoci lidem, kteří se ocitli ve svém životě s nějakým handicapem, a to buď v oblasti sociální nebo zdravotní. Mezi alternativní léčbu, pomoc a obnovení ztracených kvalit dnes řadíme mimo jiné i hipoterapii se všemi svými metodami a také méně známou delfinoterapii. Obě mohou lidem pomoci. V této práci jsou v jednotlivých kapitolách vysvětleny pojmy, které se k těmto terapiím vážou a přiblížen průběh každé z daných metod těchto druhů animoterapie. Doufám, že toto shrnutí literatury o hipoterapii a skoro nedostupné tištěné literatury a zahraničních internetových zdrojů o delfinoterapii postačí pro obohacení a získání nového pohledu nejen veřejnosti, ale i pro odborníky nebo potencionální klienty.

Abstract: Today, issues are often addressed to help people who find themselves in their lives with disabilities, either in social or health. The alternative treatment, support and restore the lost qualities of today include, among others, the hippotherapy with all its methods and also less known delfinoterapii. Both can help people. In this work are explained in terms of individual chapters, which bind to these therapies and approaches during each of the methods of these species animoterapie. I hope that this summary of literature on hippotherapy and almost inaccessible printed literature, and foreign internet resources delfinoterapii sufficient for the enrichment and the acquisition of a new, not only the public but and for professionals or potential clients.

Keywords: Terapie, rehabilitace, hipoterapie, hiporehabilitace, pedagogicko-psychologické ježdění, rekreační a sportovní ježdění handicapovaných, delfinoterapie.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2009
  • Accessible from:: 20. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2009
  • Supervisor: PhDr. Marek Schneider, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=15652 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

PODANÁ, Veronika. Terapie pomocí zvířat v kontextu sociální práce (zaměřeno na hipoterapii a delfíní terapii). Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 16:55, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz