Lukáš KADLEC

Bachelor's thesis

Návrh souboru strojních zařízení pro komplexní řešení údržby zeleně ve vybrané obci

The design set of machinery for a comprehensive solution to the maintenance of greenery in the selected village
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodných strojních zařízení, která vytvoří kompletní funkční soubor mechanizace pro zajištění údržby zeleně ve vybrané obci. V první části jsou analyzovány činnosti, které jsou při péči o komunální zeleň prováděny. Další část obecně seznamuje s používanými strojními zařízeními a jejich pracovními adaptéry, jimiž lze tyto činnosti zajistit. V poslední části je zpracována …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of appropriate machinery design, that creates complete functional complex of mechanization ensuring the maintenance of the greenery in selected community. The first part analyzes operations which are in the care of municipal green areas carried out. The next part in general introduces the machinery and their working adapters which can be used to ensure the operations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2015
Accessible from:: 24. 4. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Ivo Celjak, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KADLEC, Lukáš. Návrh souboru strojních zařízení pro komplexní řešení údržby zeleně ve vybrané obci. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses bfe5jt bfe5jt/2
19. 5. 2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 5. 2015
Bulanova, L.
20. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.