Lukáš KADLEC

Bachelor's thesis

Návrh souboru strojních zařízení pro komplexní řešení údržby zeleně ve vybrané obci

The design set of machinery for a comprehensive solution to the maintenance of greenery in the selected village
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodných strojních zařízení, která vytvoří kompletní funkční soubor mechanizace pro zajištění údržby zeleně ve vybrané obci. V první části jsou analyzovány činnosti, které jsou při péči o komunální zeleň prováděny. Další část obecně seznamuje s používanými strojními zařízeními a jejich pracovními adaptéry, jimiž lze tyto činnosti zajistit. V poslední části je zpracována …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of appropriate machinery design, that creates complete functional complex of mechanization ensuring the maintenance of the greenery in selected community. The first part analyzes operations which are in the care of municipal green areas carried out. The next part in general introduces the machinery and their working adapters which can be used to ensure the operations …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zverejniť od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Ing. Ivo Celjak, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADLEC, Lukáš. Návrh souboru strojních zařízení pro komplexní řešení údržby zeleně ve vybrané obci. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses bfe5jt bfe5jt/2
19. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 5. 2015
Bulanova, L.
20. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.