Bc. Jitka Forejtová Zhořová

Diplomová práce

Neformální vzdělávání dospělých v kontextu kvality života

Informal Education of Adults in the Context Quality of Life
Anotace:
Vzdělávání je důležitou a nevyhnutelnou součástí kvality života. Získávání nových znalostí, dovedností a zvyšování kompetencí umožňuje jedinci uplatnění na trhu práce, a plnohodnotné zapojení do pracovního i sociálního života. Kvalitu života vnímáme jako přístup, který umožňuje uspokojovat potřeby člověka skrze seberealizaci, poznávání nových možností a zkvalitňování se cestou vzdělávání. Diplomová …více
Abstract:
Education is an important and inevitable part of a quality of life. Acquiring new knowledge, skills and competence increasing enables an individual to succeed in a labor market and fully engage in working and social life. We perceive the quality of life as an approach which enables satisfaction of man needs through self-improvement, self-realization and a cognition of new possibilities by the way of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Forejtová Zhořová, Jitka. Neformální vzdělávání dospělých v kontextu kvality života. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe