Jan Jeřábek

Diplomová práce

Postavení krajské úrovně územní samosprávy a její úkoly v rozvoji kraje.

The status of regions in local governance system and its authority in the regional development
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Pardubického kraje a zhodnocením vybraného projektu regionální rozvoje. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je vymezen vývoj a současné postavení územní samosprávy v České republice. Dále je definována regionální politika s důrazem na postavení a vliv kraje při rozvoji svého regionu. Tato část práce také teoreticky vymezuje financování …více
Abstract:
This thesis deals with an analysis of the economic performance of the Pardubice region and with an evaluation of a selected regional development project. It is divided into two parts. Firstly, the historical development and the current status of local governance in the Czech Republic are defined in the theoretical part. Further, the definition of regional policy with the emphasis on the role of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Jitka Peková
  • Oponent: Miloš Matula

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47025