Zuzana Kleinová

Bachelor's thesis

Minimální mzda na trhu práce

Minimum Wage in the Labour Market
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na mzdovou veličinu, jež významně ovlivňuje trh práce nejen v České republice, ale také v členských zemích Evropské unie. Pozornost je věnována historickým a teoretickým souvislostem, na jejichž základě dochází k utváření a vývoji minimálních mezd.Teoretická část hledá pozitiva a negativa v zavedení minimální mzdy, ukazuje vývoj minimální mzdy a jednotlivé srovnání v členských …viac
Abstract:
Bachelor thesis is focused on wage quantity that significantly influences labor market not only in the Czech Republic, but also in the European Union member countries. The first part is focused on historical and theoretical context that is the base of minimum wages ‘creation and development. Theoretical part seeks the positives and negatives in minimal wage introduction, shows the minimum wage development …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

College of Entrepreneurship and Law

Bachelor programme / odbor:
Business Administration / Entrepreneurship