Anna Knauerová

Bakalářská práce

Česká filmová pohádka jako součást TV rituálu za posledních 10 let

Czech film fairy tale as part of a TV ritual in last 10 years

Anotace:
Tématem této bakalářské práce je česká filmová pohádka. Pohádka jako součást tradičního, každoročně opakovaného vánočního rituálu, pohádka jako důležitý a neodmyslitelný prvek našeho života. V práci jsou vysvětleny základní pojmy, jako je pohádka, rituál, literární pohádková předloha, filmová adaptace, filmové triky, animovaná tvorba či sledovanost. Česká filmová pohádka je nedílnou součástí televizních …více
Abstract:
The topic of this thesis is a Czech film fairy tale. A fairy tale as a part of traditional Christmas ritual. A fairy tale as an important and essential element of our lives. The thesis explains basic concepts such as the fairy tale, rituals, written fairy tale vs. film adaptation, special film effects, animation and viewership. The Czech film fairy tales are an integral part of TV programmes of public …více
 

Klíčová slova

česká kinematografie

Klíčová slova

filmové žánry

Klíčová slova

filmová pohádka

Klíčová slova

televizní diváci

Klíčová slova

Česká televize

Klíčová slova

Vánoce

Klíčová slova

analýza

Klíčová slova

2009-2018

Klíčová slova

rituál
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2019
  • Vedoucí: Václav MORAVEC
  • Oponent: Václav MYSLÍK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2020 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna