Mgr. Tereza Hranošová

Bakalářská práce

Interpersonální závislost a kognitivní styl jako faktory utváření sebepojetí

Interpersonal dependency and cognitive style as factors shaping self-concept
Anotace:
Cílem této práce je zjistit a objasnit možnou souvislost mezi typem interpersonální závislosti a mírou self-efficacy, need for cognitive closure (NCC) a preferovaným stylem identity. Studie dále zkoumá, jakou roli hrají interpersonální závislost, self-efficacy a NCC při tvorbě konkrétního stylu identity, přičemž porovnává rozdíly mezi muži a ženami. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření …více
Abstract:
The purpose of this study is to find out and clarify the possible connection between the type of interpersonal dependency and self-efficacy, need for cognitive closure (NCC) and the preferred identity style. The study further examines the role the interpersonal dependency, self-efficacy and NCC play in creating a specific style of identity while also comparing the differences between men and women …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Bouša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií