Mgr. Jana Mácová

Bachelor's thesis

Výživa a podávání vitaminů a minerálních látek u dětí v předškolním věku

Nourishment vitamin and mineral supplements of pre-school age children
Abstract:
Bakalářská práce sleduje současné stravovací zvyklosti předškolních dětí a zjišťuje, v jakém rozsahu jsou dětem v této věkové kategorii podávány potravinové doplňky zejména vitaminy a minerální látky. Práce má dvě části teoretickou a praktickou.V praktické – výzkumné části byly využity odpovědi respondentů, které byly získány pomocí dotazníků a zpracovány do tabulek a grafů v absolutní a relativní …more
Abstract:
Nourishment vitamin and mineral supplements of pre-school age children This bachelor work deals with the current habits of pre/school children and discovers to what extent children in this age group are given food supplements, especially vitamins and minerals. The work has two parts, theoretical and practical. In the practical-research part, the replies of respondents were used, obtained by means of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2007
  • Supervisor: Mgr. Alexandra Košťálová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta