Bc. Martina Rozumková

Diplomová práce

Implementing and using i-school in conditions of primary school Mánesova Otrokovice

Implementing and using i-school in conditions of primary school Mánesova Otrokovice
Anotace:
Diplomová práce Zavádění a využívání i-školy v podmínkách základní školy Mánesova Otrokovice se zabývá problematikou zavádění a využívání elektronického systému i-škola se zaměřením na komunikaci a e-testování. Teoretická část se skládá ze čtyř podkapitol. První kapitola se zabývá aspekty pedagogické komunikace. Druhá část je zaměřena na komunikaci prostřednictvím různých médií. Ve třetí části jsem …více
Abstract:
The Diploma Thesis Implementing and using i-school in conditions of primary school Manesova Otrokovice deals with the problems of implementing and using electronic system i-school with a view to communication and e-testing. The theoretical part comprises four subdivisions. The first part deals with the aspects of pedagogical communication. The second part is focused on communication through different …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Tamara Váňová
  • Oponent: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta