Adéla VACHOVÁ

Bakalářská práce

Návrh ošetřovatelského standardu pro zavedení nasogastrické sondy

The proposal for the introduction of the nursing standard nasogastric tube
Anotace:
Cílem práce bylo navržení ošetřovatelského standardu pro zavedení nasogastrické sondy. V teoretické části se zabýváme kvalitou ošetřovatelské péče, modely systému jejího řízení kvality a vývojem standardizace u nás. Navazuje na to dělení standardů dle jejich zaměření, přičemž vycházíme ze zpracování Ministerstva zdravotnictví České republiky. Dále se dostáváme k problematice výživy pacientů, k vyhledávání …více
Abstract:
The aim of this thesis is to propose a nursing standard for nasogastric tube insertion. The theoretical part is devoted to quality of nursing care, system models of its quality control and development of standardization in the Czech Republic. We follow with sorting standards into different types according to their specialization on the basis of materials provided by Ministry of Health of the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014
Zveřejnit od: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ilona Plevová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VACHOVÁ, Adéla. Návrh ošetřovatelského standardu pro zavedení nasogastrické sondy. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra