Petr PŘIBYS

Bakalářská práce

Testování vytrvalostních schopností v přípravném období u hráčů fotbalu, kategorie U13 FK Baník Sokolov.

Testing of stamina level of U-13 youth football players of fotball club FK Baník Sokolov during preparatory period.
Anotace:
Práce se zabývá vytrvalostními schopnostmi fotbalistů. Celkem se výzkumu účastnilo 16 hráčů ve věku 11 a 12 let, kteří spadali do kategorie mladších žáků U13. Cílem zkoumání bylo zjistit stav dlouhodobé vytrvalosti. Pomocí vybraného nástroje, kterým byl vytrvalostní člunkový běh na 20 metrů, proběhlo měření na začátku a na konci letního přípravného období. Mezi jednotlivými měřeními proběhl šesti týdenní …více
Abstract:
The work deals with the endurance skills of football players. A total of 16 players aged 11 and 12 participated in the research, they belong to the category of younger U13 pupils. The research was aimed to determine the state of long-term endurance, using a selected instrument, which was an endurance shuttle run for 20 meters. The measurement took place at the beginning and end of the summer preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Kresta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘIBYS, Petr. Testování vytrvalostních schopností v přípravném období u hráčů fotbalu, kategorie U13 FK Baník Sokolov.. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie-Tělesná výchova

Práce na příbuzné téma