Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Bachelor's thesis

Relativní a absolutní neplatnost v občanském právu

Relative Voidability and Invalidity in Civil Law
Abstract:
Loňské vládní schválení návrhu nového občanského zákoníku, připravovaného týmem pod vedením prof. Eliáše, reflektuje neutichající porevoluční snahy o rekodifikaci jednoho ze základních kamenů českého soukromého práva. Za naprosto klíčovou z otázek každé takovéto i potenciálně připravované snahy lze považovat úpravu institutu právních úkonů, resp. jejich „neplatnosti“. Cílem této práce je, ve vazbě …more
Abstract:
Last year’s approval of the bill of the new Civil Code, prepared by the prof. Eliáš’s team, reflects the after-revolutionary endless endeavor for a re-codification of one of the Czech civil law corner-stones. One of the key questions of any of these alone prepared endeavors is the regulation of legal acts, or better their “invalidity”. The work’s target, in relation to errors of legal acts, is to compare …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2010
  • Supervisor: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
  • Reader: JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies