Bc. Filip Šolc

Bakalářská práce

CORE trénink jako součást funkčního tréninku

CORE training as part of the functional training
Anotace:
Práce se zabývá jedním z typu fitness tréninku a to funkčním tréninkem. Ve funkčním tréninku zmiňujeme i core trénink, jež můžeme považovat za jeho součást. V úvodu se práce věnuje stručné charakteristice a historii funkčního i core tréninku. Hlavním tématem této práce je vysvětlit princip těchto fitness tréninků a vytvořit zásobník cviků, který může sloužit jako tréninkový plán. V závěru se věnujeme …více
Abstract:
This work deals with a certain kind of fitness training called functional training. In this functional training there is also mentioned a core training which is an importatnt part of it. The beginning of this work is dedicated to the brief charecteristic and history of functional and core training. The main aim is to explain the basic principals of fitness training and to built a large amount of exercises …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Hana Vrtělová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport