Klára Adámková

Bakalářská práce

Problémy ve vzdělávání žáků-cizinců z pohledu učitelů základních škol

The Problems in Education of Pupils of Foreign Origin from the Perspective of Primary School Teachers
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávání dětí cizinců v českých základních školách. Cílem teoretické části je zjistit jaké jsou nejčastější problémy spojené se vzděláváním z pohledu sociální pedagogiky, jaké jsou podmínky pro vzdělávání těchto dětí a legislativní ukotvení tohoto vzdělávání. Kvantitativní výzkum v praktické části je realizován formou dotazníku, kdy odpovídají na konkrétní …více
Abstract:
This bachelor essay is concerned with issues about education of immigrants - pupils in czech primary and secondary schools. The aim of theoretical part is to find out what kind of drawbacks are connected with education of immigrants-pupils, conditions for education those pupils and legislatively clarify this type of education. In practical part is the main goal identification drawbacks, which could …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Petr Šafránková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Adámková, Klára. Problémy ve vzdělávání žáků-cizinců z pohledu učitelů základních škol. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika