Michaela Černotová

Bachelor's thesis

Jaké faktory ovlivňují cenu elektřiny na denním spotovém trhu v ČR?

What determinates electricity price on day-ahead spot market in Czech Republic?
Abstract:
Tato práce na základě hodinových dat za období 1. 1. 2010 -- 31. 12. 2011 zkoumá, jaké determinanty ovlivňují výši marginální ceny elektrické energie na denním spotovém trhu v České republice. Podařilo se prokázat vliv všech použitých vysvětlujících proměnných zahrnutých do modelu, kdy nejvýraznější změny jsou způsobeny faktorem času (konkrétní hodina, den v týdnu). Ve všedních dnech je cena elektrické …more
Abstract:
This bachelor thesis examines determinants affecting the marginal price of electricity on day ahead spot market in Czech Republic based on hourly data from January 1st 2010 to December 31st 2011. The influence of every explanatory variable used in the model was proven. Majority of the significant fluctuations is caused by the time factor (specific hour, day of the week). The price during the weekdays …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 2. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2012
  • Supervisor: Jiří Lahvička
  • Reader: Michal Mirvald

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33409