Michaela Černotová

Bakalářská práce

Jaké faktory ovlivňují cenu elektřiny na denním spotovém trhu v ČR?

What determinates electricity price on day-ahead spot market in Czech Republic?
Anotace:
Tato práce na základě hodinových dat za období 1. 1. 2010 -- 31. 12. 2011 zkoumá, jaké determinanty ovlivňují výši marginální ceny elektrické energie na denním spotovém trhu v České republice. Podařilo se prokázat vliv všech použitých vysvětlujících proměnných zahrnutých do modelu, kdy nejvýraznější změny jsou způsobeny faktorem času (konkrétní hodina, den v týdnu). Ve všedních dnech je cena elektrické …více
Abstract:
This bachelor thesis examines determinants affecting the marginal price of electricity on day ahead spot market in Czech Republic based on hourly data from January 1st 2010 to December 31st 2011. The influence of every explanatory variable used in the model was proven. Majority of the significant fluctuations is caused by the time factor (specific hour, day of the week). The price during the weekdays …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2012
  • Vedoucí: Jiří Lahvička
  • Oponent: Michal Mirvald

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33409