Mgr. Petra Hrušková

Diplomová práce

Pracovní doba a pracovní pohotovost v úpravě komunitárního práva a českého pracovního práva

The Working Hours and the Working Readiness in the EU Regulation and in the Czech Labour Law
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou právní úpravy pracovní doby a pracovní pohotovosti v českém právním řádu a také ve směrnicích a nařízeních patřících ke komunitárnímu právu. Zaměřím se také na výklad jednotlivých pojmů zaznívajících v české právní úpravě, jako například práce přesčas, doba odpočinku, přestávky v práci apod. Vzhledem k vlivu Evropského soudního dvora na výklad jednotlivých ustanovení …více
Abstract:
This dissertation is dealing with the analysis of the regulation of working hours and working readiness in czech law system and also in the directives and regulations of acquis communautaire. I am going to focus on the interpretation of the terms used in czech law system, related to the main issue of the dissertation, such as overtime, rest period, breaks, etc. According to the influence of the European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta