Theses 

Logistické toky a jejich vliv na řízení zásob – Bc. Stanislav Batěk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Stanislav Batěk

Bakalářská práce

Logistické toky a jejich vliv na řízení zásob

Logistics flows and their impact on inventory management

Anotace: Bakalářské práce je primárně zaměřena na analýzu logistických informačních toků v konkrétním výrobním podniku z oblasti automobilového průmyslu. Analýza logistických toků bude také okrajově zahrnovat materiálové toky. Na základě výchozího stavu určité oblasti logistiky závodu popíši úzká místa procesu a rizika ve formě tzv. klíčových oblastí. Proces logistických toků bude zahrnovat oblast zákaznického servisu, dodavatelského servisu, příjmu materiálu, zásobování výroby, odvádění hotových výrobků a expedici k zákazníkovi. Cílem této práce bude návrh řešení a optimalizace procesů v oblasti logistiky. V závěru práce zohledním dopady stávajících logistických procesů na proces řízení zásob v podniku.

Abstract: The bachelor work is primarily focused on the analysis of logistics information flow in the manufacturing enterprise in the automotive industry. Analysis of logistics flows will also include marginally the material flows. Based on the initial state of a logistics site I will describe the bottlenecks of the process and risks in the form of findings. The process of logistics flows will include the areas of customer service, material supply, goods receipt, line feeding of material, production output and dispatch to customer. The aim of this work is to find the design solution design and process optimization. In conclusion, I will take into consideration the impact of existing logistics processes on the process of Inventory management.

Klíčová slova: Analýza logistických toků, Analýza logistických informačních toků, Optimalizace procesu, Řízení zásob, Plánování materiálových požadavků (MRP)

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: MBA Jaromír Stemberg

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 05:33, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz