Mgr. Věra Kuchařová

Bachelor's thesis

Osobnost pedagoga na střední odborné škole a jeho vliv na žáky

Personality teacher at the school and its impact on pupils
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o osobnosti pedagoga a jeho vlivu na osobnost žáka na střední škole. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část zahrnuje tři kapitoly a zaměřuje se na osobnost pedagoga v odborném vzdělávání a vnější a vnitřní faktory působící na žáka a na školní prostředí. Dále je zde definována osobnost žáka, vymezeny jsou také zátěžové situace, jejich zvládání a možnosti …more
Abstract:
The thesis deals with teacher personality and its effect on the personality of a student in high school. It consists of theoretical and practical parts. The theoretical part includes three chapters and focuses on the personality of the teacher in vocational education and external and internal factors affecting the pupil and the school environment. Then there is a defined personality of the pupil, are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta