Mgr. Věra Kuchařová

Bakalářská práce

Osobnost pedagoga na střední odborné škole a jeho vliv na žáky

Personality teacher at the school and its impact on pupils
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o osobnosti pedagoga a jeho vlivu na osobnost žáka na střední škole. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část zahrnuje tři kapitoly a zaměřuje se na osobnost pedagoga v odborném vzdělávání a vnější a vnitřní faktory působící na žáka a na školní prostředí. Dále je zde definována osobnost žáka, vymezeny jsou také zátěžové situace, jejich zvládání a možnosti …více
Abstract:
The thesis deals with teacher personality and its effect on the personality of a student in high school. It consists of theoretical and practical parts. The theoretical part includes three chapters and focuses on the personality of the teacher in vocational education and external and internal factors affecting the pupil and the school environment. Then there is a defined personality of the pupil, are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta