Bc. Andrea Ondřejková

Master's thesis

The police language exam in comparison with language exams of the Ministry of Interior

The police language exam in comparison with language exams of the Ministry of Interior
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá jazykovým vzděláváním policistů České republiky. Práce se zabývá komparací Policejní jazykové zkoušky s jazykovými zkouškami Ministerstva vnitra České republiky. Tato bakalářská práce popisuje v teoretické části tvorbu a uskutečňování jazykových kurzů v rámi Police ČR a dále popisuje jednotlivé resortní jazykové kurzy, kterými se detailně zabývá. V praktické části se …more
Abstract:
This Diploma thesis deals with language training of police officers of the Czech Republic. This thesis studies the comparison of Police language examination with the Ministry of Interior examinations. The theoretical part of the thesis describes the creation and implementation of the language courses within the Police of the Czech Republic. Next, this thesis describes particular police language courses …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta