Theses 

Jakostní požadavky na chlazené a mražené výrobky z ovoce a zeleniny. – Andrea Skotáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zahradnictví / Jakost rostlinných potravinových zdrojů

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Andrea Skotáková

Bakalářská práce

Jakostní požadavky na chlazené a mražené výrobky z ovoce a zeleniny.

Quality Requirements for Refrigerated and Frozen Fruit and Vegetables

Anotace: Práce s názvem Jakostní požadavky na chlazené a zmrazované výrobky z ovoce a zeleniny byla zpracována na Zahradnické fakultě v Lednici Mendelovy univerzity v Brně na ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů v letech 2015-2017. Cílem práce bylo zhodnotit význam konzervace ovoce a zeleniny sníženou teplotou, následně zpracovat přehled o jakostních požadavcích na kvalitu zmrazovaných a chlazených výrobků z ovoce a zeleniny a poté porovnat sortiment těchto výrobků ve vybraných částech třech maloobchodních sítí. První část práce se zabývá látkovým složením neúdržných potravin a procesem konzervace sníženou teplotou. Druhá část informuje o jakostních požadavcích a požadavcích bezpečnosti kvality potravin. Dále je zde kladen důraz na srovnání zmrazovaných výrobků jednotlivých značek a průměrných cen na kilogram ve vybraných prodejnách.

Abstract: The thesis with title Quality Requirements for Refrigerated and Frozen Fruit and Vegetables was elaborated on Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Faculty of Horticulture in Lednice Mendel University in Brno during the years 2015-2017. The goal of this thesis was to evalute meaning of preservation by reduced temperation and to elaborate a survey of qualitative requirements on quality of refrigareted and frozen products from fruit and vegetables and then a comparison of these products in chosen parts in stores. The fisrt part of this thesis deals with substance composition of non-sustained food and with the perservation proces by reduced temperation. Quality requirements and safety food requirements are mentioned in the second part. In this thesis is emphasis on comparison of frozen products of individual brands and their average price per kilogram in chosen stores.

Klíčová slova: ovoce, zelenina, chlazené, zmrazované

Keywords: frozen, refrigerated, fruit, vegetables

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
  • Oponent: Miroslav Vachůn, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/56970/priloha/46804 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/56970 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
appendix appendix
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:40, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz