Bc. Ludmila Ludvíková, DiS.

Bakalářská práce

Zhodnocení podnikové investice

Evaluation of business investment
Anotace:
Abstrakt Obsahem bakalářské práce je posouzení efektivnosti investičního záměru, jako kvalifikované rozhodnutí o realizaci či zavržení konkrétního projektu. V první části se bakalářská práce zabývá vymezením a vysvětlením ekonomických pojmů, jako je investiční záměr, druhy financování, zdroje financování, způsoby financování, nebo efektivnost. V druhé části je představena firma zabývající se zemědělskou …více
Abstract:
Abstract The content of the thesis is to assess the effectiveness of the investment plan, as an informed decision on implementation or rejection of a particular project. In the first part the thesis deals with defining and explaining economic concepts such as investment project financing, sources of funding, financing, and efficiency. The second part presents a company engaged in agricultural activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zahrádka
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní