Theses 

Zhodnocení podnikové investice – Bc. Ludmila Ludvíková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ludmila Ludvíková, DiS.

Bakalářská práce

Zhodnocení podnikové investice

Evaluation of business investment

Anotace: Abstrakt Obsahem bakalářské práce je posouzení efektivnosti investičního záměru, jako kvalifikované rozhodnutí o realizaci či zavržení konkrétního projektu. V první části se bakalářská práce zabývá vymezením a vysvětlením ekonomických pojmů, jako je investiční záměr, druhy financování, zdroje financování, způsoby financování, nebo efektivnost. V druhé části je představena firma zabývající se zemědělskou činností, pořízení areálu, jeho financování a výpočet návratnosti této investice. Dále je na konkrétním příkladu rozebrána a vyhodnocena celá finanční situace, která ukazuje, zda je investice reálná. Cílem práce bylo provést vyhodnocení návratnosti investice do realizace zemědělského areálu a porovnání investice s alternativním zdrojem financování.

Abstract: Abstract The content of the thesis is to assess the effectiveness of the investment plan, as an informed decision on implementation or rejection of a particular project. In the first part the thesis deals with defining and explaining economic concepts such as investment project financing, sources of funding, financing, and efficiency. The second part presents a company engaged in agricultural activities, the acquisition of the complex, its financing and calculate return on investment. Furthermore, the specific example discussed and evaluated in a financial situation that indicates whether the investment is real. The aim of the thesis was to evaluate the return on investment in the implementation of the agricultural estate and investments compared with an alternative source of funding.

Klíčová slova: Klicova slova Investice, zhodnoceni efektivnosti investice, navratnost investice, vynosnost, investicni akce, financovani, podnikatelsky zamer. Keywords Investment, evaluation of investment effectiveness, return on investment, profitability, investment projects, financing, business plan.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zahrádka
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:07, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz