Bc. Andrea Martinková

Master's thesis

Teorie a praxe regionální politiky Evropské unie a členských národních států

The theory and practice of European Union and national state member regional politics
Abstract:
Diplomová práce je po praktické stránce zaměřena na systém čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v programovém období 2007-2013. Popisuje kompletně způsob implementace z pohledu žadatele o dotaci. Zaměřuje se na podmínky zisku dotace a procesů, které s jejím přidělením souvisí. V rámci konkrétního regionálního operačního programu jsou popsány jednotlivé prioritní osy rozvoje a aktuální …more
Abstract:
The practical part of my diploma thesis focuses on the drawing of money from EU funds in the programme period 2007-2013. It also describes in detail the system of implementation from the applicants´ point of view and pays attention to the conditions of allocating and receiving the subsidies.Within specific regional operational programme, this thesis defines the particular priority axes of the development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Reader: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní